Consultancy / Poradenství

The Centre for Regional Development of the CR (CRD CR) - the implementing agency - hosts one of the members of the Enterprise Europe Network. We offer advices about the business environment in the CR and EU countries, we help to find Czech business partners, etc.
-------------------------------------
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) - implementační agentura hostí pracoviště Enterprise Europe Network. Poskytujeme poradenství o podnikání v ČR i v EU, pomáháme k rozšíření obchodní spolupráce českých firem se zahraničními apod.

Number of employees
  • 50-249

Consultancy, advisory, business cooperation / Konzultace, poradenství, obchodní spolupráce

What we offer

We offer:
Consultancy on the issues of European legislation and other rules
Information about the conditions for enterprise within the whole of Europe
Assistance in foreign partner search
Utilisation of the European databases of offers/requests
-------------------------------------
Nabízíme:
Poradenství v otázkách evropské a české legislativy
Informace o podnikání v celé EU a mimo ni
Asistence při vyhledávání nových partnerů
Využití evropských databází nabídek a poptávek

What we are looking for

Czech companies willing to find new business opportunities abroad and foreign companies which want to do business in the CR or with Czech companies.
-------------------------------------
České společnosti, které hledají nové příležitosti v zahraničí a zahraniční firmy, které chtějí podnikat v ČR.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Consultancy, advisory, business cooperation
Konzultance, poradenství, obchodní spolupráce

Collaboration sought

  • Services

Responsible

Ms Ing. Eva Hrubesova

Project manager
back to list