Consultancy / Poradenství

The Centre for Regional Development of the CR (CRD CR) - the implementing agency - hosts one of the members of the Enterprise Europe Network. We offer advices about the business environment in the CR and EU countries, we help to find Czech business partners, etc.
-------------------------------------
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) - implementační agentura hostí pracoviště Enterprise Europe Network. Poskytujeme poradenství o podnikání v ČR i v EU, pomáháme k rozšíření obchodní spolupráce českých firem se zahraničními apod.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Consultancy, advisory, business cooperation / Konzultace, poradenství, obchodní spolupráce

Co nabízíme

We offer:
Consultancy on the issues of European legislation and other rules
Information about the conditions for enterprise within the whole of Europe
Assistance in foreign partner search
Utilisation of the European databases of offers/requests
-------------------------------------
Nabízíme:
Poradenství v otázkách evropské a české legislativy
Informace o podnikání v celé EU a mimo ni
Asistence při vyhledávání nových partnerů
Využití evropských databází nabídek a poptávek

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Czech companies willing to find new business opportunities abroad and foreign companies which want to do business in the CR or with Czech companies.
-------------------------------------
České společnosti, které hledají nové příležitosti v zahraničí a zahraniční firmy, které chtějí podnikat v ČR.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Consultancy, advisory, business cooperation
Konzultance, poradenství, obchodní spolupráce

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Eva Hrubesova

Project manager
Zpět na seznam