Building and furniture fittings / Stavební a nábytkové kování

Construction and furniture fittings, houseware, garden tools:
- Building hardware/fittings from different suppliers
- Furniture fittings - exclusive representation of SANET
- Direct distributor of kitchenware and garden tools FISKARS
- We offer office and storage space in Brno
-------------------------------------
Stavební a nábytkové kování, domácí potřeby, zahradní nářadí, např.:
- stavební kování od různých dodavatelů
- nábytkové kování – výhradní zastoupení firmy SANET
- přímý distributor kuchyňského zboží a zahradního nářadí FISKARS
- nabízíme kancelářské a skladovací prostory v Brně

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Furniture and buildings fitting / Nábytkové a stavební kování

Co nabízíme

Furniture fittings
Building fittings
Garden tools
Distributor of FISKARS
direct distributor of kitchenware
Free warehouse
-------------------------------------
Nábytkové kování
Stavební kování
Zahradní nářadí
Distributor firmy FISKARS
přímý distributor kuchyňského zboží
Volné skladovací prostory

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Looking for buyers of our products and new suppliers of building and furniture fittings
Supplier of equipment for carpenters/joiner (tools, chemicals, fittings ...)
-------------------------------------
Hledáme odběratele našich produktů a nové dodavatele stavebního a nábytkového kování
Dodavatele potřeb pro truhláře (nářadí, chemie, kování…)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

furniture fittings, building fittings, garden tools
nábytkové kování, stavební kování, zahradní nářadí

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Investice, financovani

Zástupce

Mr Ing. Josef Chatrný

CEO/jednatel
Zpět na seznam