Custom manufacturing,Pneumatic components,Door Systems,Measurement and pumping technology/Pneumatické prvky,Dveřní systémy,Měřící a čerpací technika

Custom production (lathes, milling machines, grinders, drills, single and multi-spindle lathes, NC and CNC lathes, machining centers). Clamping pneumatic tools, pneumatic cylinders and actuators, control valves and switchboards, neat air units, fittings and accessories. Door Systems control units, pneumatic control, emergency opening, securing wing doors. Measuring and pumping equipment: nozzle, hose and pressure hose, rotary positive displacement flow meters, filters, air separators, filter separators, fittings, couplings, pressure pipes dispensing arm.
-------------------------------------
Zakázková výroba (soustruhy, frézky,brusky, vrtačky, jedno a vícevřetenové soustruhy, NC a CNC soustruhy, obráběcí centra). Upínací pneumatické nářadí; pneumatické válce a pohony, ovládací ventily a rozvaděče, úpravné jednotky vzduchu, šroubení a příslušenství. Dveřní systémy: ovládací bloky, pneumatické ovladače, nouzové otevírání, zajištění křídel dveří. Měřící a čerpací technika: výdejní pistole, výdejní hadice a tlakové hadice, rotační průtoková objemová měřidla, filtry, odlučovače vzduchu, odlučovače s filtrem, šroubení, rychlospojky, tlakové koncovky a výdejní ramena.

Number of employees
  • more than 250

Custom manufacturing / Zakázková výroba

What we offer

We offer free capacity on our machines.
(NC, CNC, grinders, milling machines, conventional lathes, machining centers, drilling machines, single and multi-spindle machines). We also offer a free area of ​​about 1300 square meters for eventual installation.
-------------------------------------
Nabízíme volné kapacity na našich strojích.
(NC, CNC, brusky, frézky, klasické soustruhy, obráběcí centra, vrtačky, jedno a více vřetenové automaty). Dále nabízíme volnou plochu cca 1300m2 pro případnou montáž.

What we are looking for

We are looking for companies who can offer you our spare production capacity and our products.
-------------------------------------
Poptáváme firmy, kterým můžeme nabídnout naše volné výrobní kapacity a naše produkty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • No

Keywords

Custom manufacture according to customer drawings
Zakázková výroba podle výkresové dokumentace zákazníka

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Ms Kamila Burešová

sales officer/referent prodeje

Mr Jiří Otcovský

vedoucí prodeje
back to list