Oils, lubricants and service / Oleje, maziva a servis maziv

H. BLOCH is supplier high quality lubricants and now distributes about 2000 kinds of lubricating oils and fats. Production program emphasizes on safety, reduce emission and reduction of waste production.
Research and development of high quality lubricants doesn't stop before gates of space research. To more complicated and challenging is this technic - higher requirements on lubricant instruments.
Supply system is based on the quality. Our motto is "We will arrive free but never in vain".
-------------------------------------
Obchod s vysoce kvalitními oleji a mazivy, jejich servis, služby pro průmysl, poradenství. Slogan "Přijdeme zadarmo, ale nikdy nadarmo" je spolu se soustavnou péčí o vysokou kvalitu všech výrobků základem marketingové filozofie společnosti H.BLOCH a.s.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

H. BLOCH a.s. strategy partner for distribution and oil service / H.BLOCH a.s. Strategický partner distribuce a servisu olejů

Co nabízíme

Oils and Lubricants leading world manufacturers (ESSO, Mobil, Statoil, ROCOL, LUBRILOG, WISURA and others), service oils for industrial companies. Deliveries for peace, technical support and operational service oils (lubricating assembly plans, analyzes of oils, filtration, removal of water from oil). Potential benefits include: Reducing unplanned downtime, increased production of acceptable parts, the shortest way to identify and remove the causes of failures, lower maintenance costs, improved operation and extend equipment life, reduce oil demand systems for spare parts, maintenance management more efficient, lower oil consumption , security and improving the environment, reducing the risk of repeating mistakes, a higher level of training for operational staff.
-------------------------------------
Oleje a maziva předních světových výrobců (ESSO, Mobil, STATOIL, ROCOL, LUBRILOG, WISURA a další), servis olejů pro průmyslové podniky. Dodávky na míru, technickou podporu a provozní servis olejů (sestavení mazacích plánů, rozbory olejů, filtrace, odstranění vody z oleje). Potenciální výhody zahrnují: Snížení neplánovaných výpadků výroby, zvýšená produkce přijatelných dílů, nejkratší cestu k určení a odstranění příčiny poruchy, nižší náklady na údržbu, zlepšení provozu a prodloužení životnosti zařízení, snížení náročnosti olejových systémů na náhradní díly, efektivnější řízení údržby, snížená spotřeba oleje, bezpečnost a zlepšování životního prostředí, snížení rizika opakování chyb, vyšší úroveň školení pro provozní personál.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Co-operation partner.
-------------------------------------
Kooperačního partnera.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

oil, grease, filtration
olej, mazivo, filtrace

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Vladimír Jadrníček

CEO / Jednatel
Zpět na seznam