Company preschool / Firemní školka

Operation of educational facilities for pre-school children.
Consultancy in the field of equal opportunities for women and men in the labor market and the reconciliation of work and family life, outsourcing
-------------------------------------
Provozování vzdělávacího zařízení pro předškolní děti.
Poradenská činnost v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, outsourcing

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Outsourcing, consulting in the field of company preschool / Outsourcing, poradenství v oblasti firemních školek

Co nabízíme

We offer complete security outsourcing company nursery as desired benefit for your employees. We will provide you the entire process of construction, startup and operation of nursery created specifically to your requirements.
Your company / group of companies or to you, subject to availability, offer you the opportunity to place children into our existing facilities, which are among the most modern in the Czech Republic. We guarantee high quality of service, flexibility and satisfaction of both your and your employees' children
-------------------------------------
Nabízíme Vám kompletní zajištění outsourcingu firemní školky jako žádaného benefitu pro Vaše zaměstnance. Zajistíme pro Vás celý proces vybudování, spuštění a provozu školky vytvořené specificky dle požadavků Vaší společnosti / skupiny společností či Vám, v případě volné kapacity, nabídneme možnost umístit děti do našeho již existujícího zařízení, které patří k nejmodernějším v České republice. Garantujeme vysokou kvalitu služeb, flexibilitu a spokojenost jak Vaší, tak dětí Vašich zaměstnanců.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Clients interested in company preschool
Suppliers / importers of equipment to preschool, kinderschool
-------------------------------------
Klienty mající zájem o firemní školky
Dodavatele/importéry vybavení do školek

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

pre-school education and training, benefits for employees, outsourcing services
předškolní vzdělávání a výchova, benefity pro zaměstnance, outsourcing služeb

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Bc. Pavlína Kubíčková

Executice head / Jednatelka
Zpět na seznam