Supply and installation of technological equipment, pipe lines / Montáž a dodávky technologických zařízení; trubní vedení

Supply and installation of technological equipment, and assembly of pipelines and technologies; Development of design and manufacturing documentation, building construction, modification and removal; Manufacture of wooden patterns for casting, a complete process equipment, turnkey projects. Processing production drawings chemical apparatus, including nuclear energy.
(tanks, heat exchangers, columns, reactors)
-------------------------------------
Montáž a dodávky technologických zařízení; montáž trubních vedení a technologií; Zpracování projektové a výrobní dokumentace; Provádění staveb, jejich změn a odstranění; Výroba dřevěných modelů pro výrobu odlitků; kompletní technologická zařízení, dodávky na klíč. Zpracování výrobní výkresové dokumentace chemických aparátů, včetně jaderné energetiky.
(nádrže, výměníky, kolony, reaktory)

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Assembly and supplies of technology, project and production documentation / Montáže a dodavky technologických zařízeni, zpracování projektové a výrobní dokumentace

Co nabízíme

Installation of technological equipment in the energy, chemical, petrochemical and other industries.
Manufacturing planning of chemical apparatus including nuclear energy.
Manufacture of wooden models.
-------------------------------------
Montáž technologických zařízení v oblasti energetiky, chemie, petrochemie a ostatních průmyslových odvětví.
Zpracování výrobní dokumentace chemických aparátů včetně jaderné energetiky.
Výroba dřevěných modelů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Subcontracting of the assembly and manufacture of wooden models.
-------------------------------------
Subdodávky v oblasti montáží a výroby dřevěných modelů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

process equipment, design and production documentation, construction, wooden models for casting
technologická zařízení, projektové a výrobní dokumentace, stavby, dřevěné modely pro výrobu odlitků

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Miloslav Vimr

CEO/jednatel
Zpět na seznam